QUY ĐỊNH CHỐNG HỐI LỘ - CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV THIÊN PHƯỚC

QUY ĐỊNH CHỐNG HỐI LỘ - CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV THIÊN PHƯỚC

QUY ĐỊNH CHỐNG HỐI LỘ - CÔNG TY TNHH SX-XD-TM-DV THIÊN PHƯỚC

Chi tiết bài viết

QUY ĐỊNH CHỐNG HỐI LỘ

 
   

 


CÔNG TY TNHH SX XD TM DV THIÊN PHƯỚC

Văn phòng: 413B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

Tel: 08.38105869 - 08.39493383                 Fax : 08.39491743

                   

QUI ĐỊNH CHỐNG HỐI LỘ

 ( Số: QĐ1205/2014-TP )

                   

  Với mục đích làm trong sạch môi trường kinh doanh, Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phước qui định chống hối lộ với các nội dung sau:

                   

Điều 1: Mục đích chống tham nhũng.

       
 

Để tạo môi trường trong sạch trong hợp tác kinh doanh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam cũng như giao dịch quốc tế, với mục tiêu giúp cán bộ và công nhân viên trong Công Ty nhận thức được hành vi hối lộ và nhận hối lộ, giá trị hối lộ có thể gặp phải trong quá trình triển khai, phát triển kinh doanh.

                   

Điều 2: Phạm vi áp dụng.

         
 

Qui định này được ban hành và áp dụng cho toàn thể cán bộ và công nhân viên Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thiên Phước, nếu có vi phạm sảy ra tùy theo mức độ có thể bị khiển trách, kỹ luật, buộc thôi việc hoặc truy tố trước pháp luật.

                   

Điều 3: Hành vi đưa hối lộ.

         
 

Nghiêm cấm Công Ty và Nhân viên Công Ty đưa, hứa hẹn đưa hoặc đề nghị đưa tiền mặt hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ người nào bao gồm cả Quan Chức Chính Phủ, bên đối tác hoặc đại diện của bên đối tác (của Công Ty) nhằm mục đích không phù hợp để gây ảnh hưởng đến bất kỳ hành động hay quyết định nào đảm bảo lợi thế không chính đáng hoặc hỗ trợ Công Ty hay bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác trong việc có được hoặc duy trì việc kinh doanh.

                   

Điều 4: Hành vi nhận hối lộ.

         
 

Nghiêm cấm Công Ty và Nhân viên Công Ty nhận, hứa hẹn nhận hoặc đề nghị nhận tiền mặt hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ người nào bao gồm cả Quan Chức Chính Phủ, bên đối tác hoặc đại diện của bên đối tác (của Công Ty) nhằm mục đích không phù hợp để gây ảnh hưởng đến bất kỳ hành động hay quyết định nào đảm bảo lợi thế không chính đáng hoặc hỗ trợ Công Ty hay bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác trong việc có được hoặc duy trì việc kinh doanh.

                   

Điều 5: Phát hiện hành vi và báo cáo.

       
 

Nhân viên Công Ty nếu được yêu cầu thực hiện Khoản Thanh Toán Kèm Điều Kiện, thì phải từ chối và hỏi ý kiến Giám Đốc Các Vấn Đề Chống Tham Nhũng để có thêm chỉ dẫn. Nếu trong trường hợp khẩn cấp, ví dụ như nếu Khoản Thanh Toán Kèm Điều Kiện được yêu cầu để ngăn chặn mối nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng hoặc sức khỏe của bất kỳ Nhân viên Công Ty nào, thì Nhân viên Công ty thực hiện bất kỳ Khoản Thanh Toán Kèm Điều Kiện nào phải báo cáo trường hợp mình làm như vậy cho Giám Đốc Các Vấn Đề Chống Tham Nhũng ngay sau khi thực hiện khoản thanh toán đó.

                   

Điều 6: Giám sát theo dõi hối lộ.

       
 

Các chứng từ sổ sách, hồ sơ và tài khoản của Công Ty phải được lưu giữ ở mức chi tiết, hợp lý để phản ánh chính xác và hợp lý các giao dịch và việc xử lý tài sản. Các biện pháp kiểm soát nội bộ tương xứng cũng phải được duy trì để đảm bảo hợp lý rằng ban quản lý nhận thức được và đang chỉ đạo tất cả các giao dịch theo các chính sách hiện hành. Nhân viên Công Ty phải duy trì và cung cấp thông tin chính xác về các giao dịch mà họ chịu trách nhiệm và hợp tác với các nỗ lực của Công Ty để xác minh tính chất của các giao dịch đó.

                   

Điều 7: Giá trị giới hạn hối lộ.

         
 

Giá trị cho tặng hay nhận tiền, quà tặng, chiêu đãi và các lợi ích du lịch có gí trị quy đổi tương đương từ 2.000.000 ĐVN trở lên theo qui định này được hiểu là hối lộ.

                   

Điều 8: Hiệu lực của qui định.

         
 

Qui định này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký, hiệu lực của qui định này sẽ kết thúc khi có qui định mới liên quan thay thế.

                   
             

Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 5 năm 2014

             

GIÁM ĐỐC

                   
                         LÊ TRỌNG TOÀN

Các bài viết khác